2019. július 3., szerda

Új Kriterion Galéria, Csíkszereda

GYŐRFFY LÁSZLÓ  
Nekrospektív


   Győrffy László Nekrospektív című kiállítása a bomlásból sarjadó vitalitással foglalkozik a művészre jellemző horror-hagyományokra épülő, poszt-apokaliptikus antropológia mentén.
   A budapesti Várfok Galéria művészköréhez tartozó Győrffy László (Budapest, 1976) művei szinte kivétel nélkül az emberi test biológiáját járják körül, sokszor provokatív hangnemben. Alkotásainak tárgyilagossága párhuzamba állítható a test elidegenedésének gondolatával, a különböző testrészek hibridizálásával és abszurd módon történő eltorzításával. Számos műfajban (többek között festészet, grafika, rézkarc, szobrászat, installáció) alkot. Művei egyszerre személyesek és személytelenek; amelyeken előszeretettel feszül egymásnak humor és borzalom, tragédia és szórakoztatás.
   A kiállítási anyag három nagyobb egységre oszlik: az egyik teremben az Apokalipszis témájával foglalkozó Aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is című rézkarcsorozat foglal helyet, amely nemcsak a Jelenések Könyvére utal, hanem különböző eszkatológikus hagyományok mentén főleg azokra a (képi) sztereotípiákra fókuszál a tömeg- és/vagy a horrorkultúra optikáján keresztül, amelyek a végítéletet a szórakoztatóipar részévé teszik. A nyomatok A hét főbűn korábbi lapjaihoz hasonlóan nem annyira a Jó és a Rossz harcát vizualizálják, hanem inkább abban a szürke zónában mozognak, amely a hibridek burjánzásának terepéül szolgál. Ez a mutáns esztétika követhető nyomon a grafikákat kiegészítő szoborsorozaton is: a Facefuck sorozat festett kerámiafejei a privát anatómia és a produktív (ön)destrukció együtthatóival illeszkednek a pusztulás programjába.
    A romlás tematikája Győrffynél egyre hangsúlyosabb szobrászati médium által is megjelenik, barkácsolt dekonstrukciók formájában: a rozsdás fémekből és hulladékfából épített szobrok az egykori iskolai technika órák meddő kísérleteit teszik tudatos módszerré. Az emberi test töredékeivel, utánzataival kiegészített, mozgást feltételező, ám statikus szerkezetek a működésképtelenségnek állított poszt-apokaliptikus emlékműveknek hatnak.
   A kiállítás részét képezi Győrffy számos helyen bemutatott Az én fájdalmam a te örömöd című installációja is. Az alkalmi műcsoport egyik részét a falon organikusan elrendezett szuicid absztrakt festmények, pontosabban képtárgyak jelentik, melyekkel a művész az absztrakt művészeti ideológiák eltúlzott pátoszát kérdőjelezi meg. Az előttük álló, nadrágjában maszturbáló gyermekalakot (nézőt) szimuláló figura a kiállítótérben zavart keltve magán a tárlaton túl a szenvedő művész toposzát is dekonstruálja, ugyanakkor a mű címe (A bosszú angyala) egy transzcendens dimenzióból érkező intervenció lehetőségére, a megformált gyermek arányaihoz képest túlméretezett nemi szerve pedig egy nem-emberi entitásra is utal.
   „Az így keletkező feszültség a groteszk határsértés abszurd logikájában csúcsosodik ki: a fenséges és nevetséges, a szent és profán, az élő és élettelen összemosása nem csak a freudi halál- és életösztön elméletet hívja elő, hanem a modernizmus megváltó ígérete is megkérdőjeleződik.” Győrffy László

   Győrffy László csíkszeredai  kiállítása a Várfok Galéria és az Új Kriterion Galéria közös szervezésében valósúlt meg. 
   Megnyitó: 2019. július 18., 18 óra, Új Kriterion Galéria, Petőfi utca 4.

2019. június 28., péntek

MAGMA, Sepsiszentgyörgy

A DZSUNGEL ÁRAMVONALAI


  A sepsiszentgyörgyi MAGMA tereiben megrendezett csoportos kiállításon a magyar kortárs képzőművészet legfrissebb művészeti pozícióival találkozhatnak a látogatók. A kiállított művek frissessége nem feltétlenül tükrözi az alkotók életkorát és nem csak a művészek médium-, és anyag-használatából fakad, hanem legfőképpen a téma-érzékenységükből. Az expresszív művészeti kifejezésmódtól egyre kevésbé visszariadó kortárs képzőművészet az utóbbi években egyre többet foglalkozik a jelenünk átalakuló természetélményével, illetve ennek a vonatkozásában avval, hogy az emberiség lába alól kezd kicsúszni a talaj és egyre nyilvánvalóbb jelei vannak annak, hogy elveszítette a kontrollt a bolygó ökoszisztémája felett. A kortárs képzőművészetről folyó elméleti diskurzusban pedig ennek folyományaként egyre nagyobb hangsúllyal tűnnek fel olyan poszt-humán tendenciák, amik nemcsak a humanizmus krízisének a tünetei, hanem az emberi faj perspektíváján kívül más nézőpontokat is igyekeznek bevezetni a bolygó jövőjének megértése érdekében.
  Kiállító művészek:  KISS Adrian, KOMORÓCZKY Tamás, KERESZTES Zsófia, ULBERT Ádám 
  Kurátor: FENYVESI Áron
  Megnyitó: 2019. június 28., péntek 19 óra, MAGMA
  A kiállítás 2019. augusztus 16-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között.
  Bővebben a kiállításról és az alkotókról: https://magma.maybe.ro/archive.php?id=301

2019. június 14., péntek


Székelyföldi Grafikai Biennálé
Hármas együttműködési megállapodás Krakkóban

 HU↓
  A Krakkói Grafikai Triennálét szervező International Print Triennieal Society, a Miskolci Grafikai Triennálét rendező Hemann Ottó Múzeum és Galéria, valamint a Székelyföldi Grafikai Biennálét képviselő Kovászna Megyei Művelődési Központ vezetői június 11-én Krakkóban, együttműködési megállapodást írtak alá egymás szakmai kezdeményezéseinek, rendezvényeinek támogatásáról. A Ferencz S. Apor valamint Erőss István kurátorok jelenlétében, Marta Anna Raczek-Karcz, Kónya Ábel és Imreh-Marton István által szignózott keretszerződés szakmai tapasztalatcserékről, a három nagy grafikai megmérettetés koncepcióinak és eseményeinek összehangolásáról, a kiállítási anyagok és gyűjtemények cseréjéről szól. A zsűritagok delegálásán, az egymás kiírásain díjazott művészek számára biztosított bemutatkozási lehetőségeken kívül a felek, úniós pályázatokon való közös résztvételben, valamint a rendezvények, események kölcsönös népszerűsítésében is megegyeztek. Jelen dokumentum aláírása a három fél közötti magas szintű bizalmat is bizonyítják.
RO↓
  Avem bucuria să anunţăm că, marţi, 11 iunie 2019, International Print Triennial Society din Cracovia – reprezentată de Marta Anna Raczek-Karcz, Muzeul și Galeria Hermann Ottó din Miskolc – reprezentată de Kónya Ábel, și Centrul de Cultură al Judeţului Covasna – reprezentat de Imreh-Marton István au semnat la Cracovia în prezența curatorilor Ferencz S. Apor respectiv Erőss István un acord de colaborare în vederea finalizării unui parteneriat cultural de lungă durată în domeniul artei grafice, respectiv în vederea susţinerii reciproce a iniţiativelor şi evenimentelor legate de acest domeniu profesional. Contractul presupune schimburi de experienţă profesională, coordonarea conceptelor și evenimentelor acestor trei mari Bienale de Artă Grafică, acţiuni comune de planificare, schimburi de expoziții. Pe lângă delegarea membrilor de juriu și a acordării oportunităților de prezentare pentru artiștii premiați, părțile au convenit să participe împreună la concursuri și să promoveze reciproc evenimentele instituţiilor partenere. Semnarea acestui document confirmă, încă o dată, nivelul înalt de încredere dintre cele trei instituţii partenere.
EN↓
  We are pleased to announce that on June the 11th the International Print Triennial Society in Krakow, represented by Marta Anna Raczek-Karcz, the Hermann Ottó Museum and Gallery from Miskolc, represented by Kónya Ábel, and the Covasna County Cultural Center, represented by Imreh-Marton István, signed a collaboration agreement in Krakow in the presence of curators Apor Ferncz S. and István Erőss on supporting each other’s professional initiatives, events and on implementing long-term professional partnership in the domain of graphic art. The contract includes exchange of professional experience, coordination of the concepts and events of these three big Graphic Art Biennials, common planning and reciprocal exchange of exhibitions. Beside delegating jury members and offering opportunities for the awarded artists to present their artworks, the parties will participate together in tenders of the European Union and will mutually promote each other’s events. The signing of this document once again proves the high level of trust between the three parties.

Erőss István, Ferencz S. Apor, Marta Anna Raczek-Karcz és Kónya Ábel
Marta Anna Raczek-Karcz és Imreh Marton István

Minitremu Art Camp 4.
  


  Elkezdődött a Minitremu Art Camp 4. kortárs művészeti alkotótáborba való jelentkezési időszak!
  A Minitremu Art Camp díjmentes kortárs-művészeti alkotótábor középiskolás diákok számára, az esztétikai- és élettapasztalat egyfajta nomád laboratóriuma. A táborban lehetőség nyílik találkozni a román és nemzetközi kortársművészet jelentős képviselőivel, és velük együtt dolgozni.  
  Az érdeklődők az előző három táborról az alábbi linkeken informálódhatnak:
https://bit.ly/2JUs07x  
https://bit.ly/2HRd1Jw
  A helyek száma korlátozott, a táborban való részvételt válogatás fogja eldönteni. Jelentkezni az alábbi emailcímen lehetséges:
artcamp@minitremu.ro 
  A szervezők minden jelentkezőtől egy motivációs levelet valamint portfóliót kérnek ami tartalmazhat bármit ami a jelentkező érdeklődési körébe belefér. Pl. rajzokat, festményeket, graffitit, fotókat, klippeket, filmeket, zenét, szövegeket (versek, elbeszélések, esszék) stb. 
  Jelentkezési határidő 2019. július 1. Az idei alkotótábor a Maros megyei Görgényszentimrei Erdészeti Kollégiumban, és a Rákóczi-Bornemisza kastélyban kerül megrendezésre 2019. augusztus 3-14. között.
A táborban való részvétel díjmentes, a szervezők minden résztvevő számára szállást, napi háromszori étkezést valamint munkaanyagokat biztosítanak. 
  Meghívott művészek: Manuel Pelmuș, Andrei Dinu, Raluca Voinea, Edi Constantin, KissPál Szabolcs, Irina Bucan Botea, és Jon Dean, valamint One World Romania, és P.U.N.C.H. Bookshop & Publications.

2019. május 19., vasárnap


Új Kriterion Galéria, Csíkszereda


 Köteles Róbert - MATER


  2019. június 12-én, 18 órától nyílik Köteles Róbert képzőművész MATER című kiállítása a csíkszeredai Új Kriterion Galériában. Az alábbiakban a nagyszalontai születésű művész néhány gondolata  olvasható.

  Egy ideje, csodálattal tölt el az a tény, hogy az ember, mint egy tükör, kíváncsiságával, rátermettségével, bátorságával, lassan felfedezi az egész világot.  A megismerő elme által mintha tudatosulna a világban minden teremtési folyamat. Minden tett, minden lény, minden akarat, minden mozdulat. Rajtunk keresztül csodálja meg önmagát a világ. A csodálkozásunk a tükör, a tudatunkban pedig láthatóvá válik a kép. A világ képe és a saját képünk egyaránt. Ahogy Hamvas Béla a Mágia szutrában fogalmaz, „Az egész teremtett világ (természet) jelenléte vagyok”.

  A Mater című sorozat jelentése a latinból ered és egyaránt jelent anyagot és anyát. Annak a mélységnek és magasságnak az ábrázolása, amit egyszóval az ősi ANYAG-nak neveztem el. Ez egyaránt anyagi és szellemi. A kettő nem tud szétválni, és így − mint minden létező alapja − állandó változáson megy át. A kiállítás képein csendes, kietlen hegyvidékeknek vagy akár holdbéli tájaknak tűnő röliefekként jelennek meg, melyeket átsző az értelem fonala, az ember legfőbb jellemzője, a tudatos szétválasztás, a felosztás, az elosztás, ami a megismerés alapja. Mélységek és magasságok állandó rajzolata.