2018. szeptember 20., csütörtök

MAGMA, Sepsiszentgyörgy


Daniel Spoerri
Megemészteni a múltat ‒ Eat Art és objektművészet
 A pulzArt6 Kortárs Összművészeti Fesztivál részeként, szeptember 13-án nyílt Daniel SPOERRI kiállítása, a Sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben.
 A MAGMA szervezésében megnyitott kiállítás kurátora  Ligetfalvi Gergely volt.

  Daniel Spoerri (1930) művészi karrierjét balett-táncosként kezdte, majd a színház és az irodalom világában próbált szerencsét. Mégis képzőművészként vált világhírűvé, amikor harminc évesen megalkotta az első csapdaképeket: piszkos edények, üres üvegek, hamutartó és cigarettacsikkek asztalra, székre vagy másfajta alátétre rögzített, jellemzően étkezés utáni maradványegyütteseit, melyek köznapi, vízszintes helyzetükből függőlegesbe fordítva, képként lógnak a falon.

  Az étkezési szituáció összekapcsolása a képzőművészettel nem állt meg ennyivel: a hetvenes évek elején Spoerri már a napjainkban is elevenen élő Eat Art művészeti irányzat híres-hírhedt megalapítójaként szerepelt a nyugat-európai köztudatban.

  Művészi tevékenysége számára az Eat Art azonban korántsem jelentett végső állomást. Az örökké nyughatatlan, mindig megújulásra képes Spoerri, aki hosszú élete során Európa számtalan országát bebarangolta, bekebelezte, műveibe olvasztotta kultúránk megannyi ismert vagy méltatlanul elfeledett művészeti produktumát. A művészt posztmodern világunk elsőrangú archeológusává avatják tárgyak rengetegéből építkező, azonnal felismerhető asszamblázsai, vagy Párizsban, Bázelben, Kölnben és Salzburgban berendezett szentimentális múzeumai.

  Nem feledkezhetünk meg a szobrász Spoerriről sem, aki mindenestül bronzba öntötte saját egykori párizsi manzárdszobáját – aki kíváncsi rá, látogasson el a művész olaszországi szoborkertjébe: a Giardino di Daniel Spoerriben száz szoborcsoportot lehet felkutatni Toszkána olajfái között bolyongva.

  „Daniel Spoerri Galacban született a zsidó származású Isaak Feinstein és a svájci Lydia Spoerri gyermekeként, akik keresztény misszionáriusokként tevékenykedtek. 1941-ben Feinstein a jászvásári pogromban vesztette életét. Egy teljes évbe telt, amíg Lydia Spoerri hat gyerekével elhagyhatta az országot.

 Ez a kiállítás, mely az Eat Artra és a Spoerri objektművészetében testet öltő kulturális archeológiára fókuszál, a művész első eredeti műveket bemutató tárlata Romániában.”
 Ligetfalvi Gergely

 A tárlat 2018. november 30-ig látogatható.

 
 Forrás: MAGMA https://magma.maybe.ro/
  

2018. augusztus 28., kedd

 

PulzArt 6

Kortárs művészeti fesztivál - Sepsiszentgyörgy

2018. szeptember 13-16.

 

  

    A pulzArt kortárs összművészeti fesztivál eddigi öt kiadásával olyan formákat, törekvéseket, stílusokat hivatott bemutatni a kortárs művészet kiemelkedő képviselői által, amelyek újszerű gondolkodásmódot képviselnek.
   A fesztivál programja minden évben egy jól körülhatárolt téma köré szerveződik, előző kiadásában a közösségi alkotás és a közösségi élmények színterévé kívántuk alakítani, melyben nyíltan merünk részt venni. A közösségi részvétel évét követően pedig, a hatodik kiadás egy lépéssel tovább viszi a kortárs művészet észlelésének, érzékelésének élményét és még több lehetőséget kínál a közvetlen tapasztalatokra. Kulcseleme a műhely, ahol továbbra is közösségben, de egyénre fókuszálva történik a tapasztalatszerzés, ahol kortól és szakmai felkészültségtől függetlenül bárki ihletre találhat egy szakavatott alkotó vezetésével.

   A PulzArt 6 részletes programja illetve egyéb információk a fesztivál honlapján olvashatók.  www.pulzart.ro

2018. július 30., hétfő


  Új Kriterion Galéria, Csíkszereda

Predrag Popara  


  Predrag Popara igen gyakorlott művész, felfelé ívelő pályán. 1973-ban született a boszniai Trebinjében, belgrádi tanulmányok után jelenleg a szerb főváros és Bukarest közt osztja meg idejét.

  A festészet valamennyi klasszikus technikájában járatos, melyeket azonban szokatlan anyagok alkalmazásával és alternatív felhasználási módokkal egészít ki és ír néha felül. Ezek az eljárások arról beszélnek, hogy egy folyamatosan kísérletező, fejlődő alkotó áll előttünk, aki saját útját és egyéni kifejezésmódjait keresi.

  Fogalmi síkon Predrag Poparát az életrajzon túli és kollektív szelf tanulmányozása foglalkoztatja, viszonya a kontextushoz, történelmi-társadalmi-vallási kapcsolódási pontjai és egzisztenciális kérdései. A figuratív ábrázolásmódtól az absztrakthoz való átmenet, mely az elmúlt fél évtizedben valósult meg Popara „beszédmódjában”, jelzi a narratíva direktebb, ikonikusabb megszólalássá-megszólítássá alakulását.

  Tágabb összefüggésbe helyezve, Predrag Popara munkássága a délkelet-európai kulturális örökséghez és rokon témákhoz való újfajta, az elmúlt ötven év történelmi és kiemelkedő művészettörténeti eseményeit tekintetbe vevő viszonyulásról tanúskodik.

Adina Zorzini

  Predrag Popara kiállítása 2018. augusztus 8-án, 19 órától nyílik a csíkszeredai Új Kriterion Galériában (Petőfi u. 4.)