2018. május 31., csütörtökWORKING TITLE 2
Pályázati felhívás 


  A MAGMA Kortárs Közeg Egyesület pályázatot hirdet csoportos kiállításon való részvételre WORKING TITLE 2 címmel, a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben, 2018. július 6. augusztus 19. közötti időszakban.
   A MAGMÁ-t 8 éves fennállása során több fiatal képzőművész kereste fel, különböző kiállítási projektekkel. A pályázat célja, ennek az igénynek eleget téve, egy olyan csoportos kiállítás megrendezése, amely fiatal vizuális művészek/művészcsoportok bemutatkozására kínál lehetőséget, és egyben a pályájuk elején járó képzőművészek által aktuálisan felvetett kérdések, problémák, reflexiók, nézőpontok bemutatását teszi lehetővé egy szélesebb közönség számára.

  A MAGMA 35 év alatti, kortárs vizuális művészek pályázatát várja, szabadon választható műfajban készült alkotásokkal, azonban a médiaművészeti alkotások a pályázati elbírálás során előnyt élveznek. A pályázatra beküldhető pályaművek tematikában és méretben kötetlenek. Egy pályázó max. 2 mű bemutatására pályázhat.   A pályázatra kizárólag 2015. után készült, kiállítás kész pályaművek nyújthatóak be. Új művek létrehozására a MAGMA nem biztosít anyagi fedezetet.

  A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
■ max. 5 reprodukció a pályaműről
■ kitöltött pályázati adatlap (művenként) letölthető a www.magmacm.ro/wt címről
■ szakmai önéletrajz és portfólió .pdf formátumban és/vagy webportfólió- vagy blogcím – amennyiben van ilyen
   A pályázatokat elektronikus úton a wt@magmacm.ro emil címre várjuk (max. 10 MB méretben). Amennyiben nem érkezik visszaigazoló e-mail a pályázat beérkezéséről, kérjük jelezze azt a magma@maybe.ro címen.

   Beküldési határidő: 2018. június 15. (péntek), éjfél
   A pályázati anyagokat szakmai zsűri bírálja el.
   A zsűri tagjai: Kispál Ágnes-Evelin, Kozma Éva, Váncsa Domokos
   A pályázati anyag elbírálása és az alkotók értesítése: 2018. június 26. (kedd)
   A kiállításon bemutatásra kerülő, nyertes pályaművek beérkezésének határideje: legkésőbb 2018. július 3. (kedd), postai, elektronikus úton vagy személyesen. Amennyiben az alkotás/ok nem érkeznek be határidőre, a pályázó kizárható a csoportos kiállításból.
   Művek installálása: 2018.07.03 – 05. Adott esetben a kiállítás installálási időszakára, valamint a megnyitó napján a MAGMA a kiállító művészeknek szállást és étkezést biztosít.
   Megnyitó: 2018. július 6., 19 óra
   A kiállítás időpontja: 2018. július 7– augusztus 19.
   A MAGMA a kiállítás anyagából katalógust jelentet meg.
   A művek visszaszállításáról a kiállítónak kell gondoskodnia, a kiállítás zárását követően, de legfeljebb 2 héten belül.
   A szervezők fenntartják a jogot, hogy nem minden pályamű kerül kiállításra.
   A MAGMA fenntartja a jogot a kiállítás időpontjának változtatására.
   A zsűri fenntartja a jogott a művek elhelyezésére a kiállítótéren belül.

  Nevezéssel a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a MAGMA Kortárs Közeg Egyesület (továbbiakban: MAGMA) megkapja és rögzítse jelentkezési adatait. A MAGMA a személyes információkat a magánélet védelmére vonatkozó politikájával összhangban használja fel, az Európai Unió 2016/679-es Általános Adatvédelmi Rendeletének megfelelően, amely a személyes adatok kezelésének biztonságát hivatott szolgálni.

  Az adatok kezeléséért felelős személy Kispál Attila, a MAGMA alapító tagja (MAGMA Kortárs Közeg Egysület, Cigaretta utca 53, Sepsiszentgyörgy, 520033, Kovászna megye, Románia). Ha személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban bármilyen információra szüksége lenne, kérjük, hogy kérdéseit a következő címre küldje el: magma@maybe.ro.
   A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik – nevük, életkoruk, lakcímük, telefonszámuk és e-mail-címük ideértve – összegyűjthetők, feldolgozhatók, tárolhatók és egyéb módokon felhasználhatók a csoportos kiállítás megszervezésének és lebonyolításának céljaira.
   Az adatok a MAGMA archívumában kerülnek megörzésre, és azokat harmadik fél számára ki nem adja.
   A résztvevőknek jogukban áll a MAGMA által róluk nyilvántartott bármely személyes adatot megtekinteni, javítani vagy kérni annak törlését a következő e-mail címre küldött üzenet útján: magma@maybe.ro. A hozzáférésre, javításra vagy törlésre vonatkozó kérelmek kezelési határideje a beérkezéstől számított 10 munkanap.

  A pályázó kijelenti, hogy az alkotás/ok kizárólagos tulajdonosa és készítője. A pályázó kijelenti, hogy a pályázatra beküldött alkotással kapcsolatos valamennyi szerzői jog teljes egészében őt magát illeti meg, valamint hogy az adott alkotás harmadik fél jogaitól mentes. 

  A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az általa beküldött alkotás reprodukcióját a MAGMA közzétegye a honlapján, a kiállításhoz kapcsolódó katalógusban és a közösségi hálózatain (Facebook, YouTube, Vimeo, issuu stb.) e pályázat keretében, valamint médiapartnerei által készített fényképek az adott médium off- és on-line felületein megjelenjenek.

  A pályázó kijelenti/vállalja, hogy a művet a kiállítás rendelkezésére bocsájtja.
   Az alkotói jogok a művészt illetik.
   A pályázó a pályamű beküldésével vállalja, hogy a pályázati feltételeket, határidőit megértette és elfogadja.
   A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a magma@maybe.ro címre várjuk.

  Helyszín: MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér (520008–Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 2.) 
  Szervező: MAGMA Kortárs Közeg Egyesület

2018. május 24., csütörtökÚj Kriterion Galéria, Csíkszereda

Czigány Ákos – Néma Júlia
Dobozember   Kölcsönhatások, egymás folytonos inspirálása, a Másik párhuzamosan megszülető művein keresztül a saját alkotói világ formálódása. A Dobozember című kiállítást jegyző két alkotó, Czigány Ákos és Néma Júlia két egymástól igencsak különböző művészeti ágban, a fotográfia, valamint a kerámia médiumában alkot. A két ember (két művész) élete azonban összekapcsolódott, és művészetük is folyamatos párbeszédet folytat. A munkáik között fellelhető kapcsolatok megfogalmazhatók az egyes alkotások, műtárgy-csoportok gondolati tartalmainak szintjén, valamint a művészettörténet szaknyelvén is. A műfajilag sokszínű anyagot – fotográfia, relief, plasztika, installáció – a konstruktivizmus és az absztrakció szellemisége hatja át, az egyes alkotásokat a geometrikus művészet hagyományainak továbbgondolása, redukált forma- és színvilág jellemzi, hiszen csupán a fekete és a fehér különféle árnyalataival találkozunk a kiállításon. Mindazonáltal a különböző műfajokban és formákban testet öltő ideák kivételes egységben jelennek meg a kiállítótérben.
    A közös bemutatkozás gondolata már korábban megfogalmazódott a művészekben: a Frankfurt am Mainban (D) megrendezett 2014-es kiállítást követően két évvel ezelőtt a veszprémi Dubniczay-palota Várgalériában mutatták be alkotásaikat, és a csíkszeredai tárlat is e két korábbi bemutatkozás nyomán jött létre. Az egyes alkotások egymás mellé helyezése, egymással való párbeszédük révén újabb jelentésrétegek bontakoznak ki, tehát maga a kiállítás egyfajta közös műalkotásnak tekinthető. Míg a kiállítás közös „mű”, addig az egyes műtárgyakat – egy tárgycsoport kivételével – mindig csak az egyik alkotó jegyzi. A felhasznált médium szempontjából mindkét művész megtartja az identitását, tehát ami fotó, az Czigány Ákosé, ami pedig porcelán és kőedény, illetve papírmunka, az Néma Júliáé.
   A tárlaton végig vonuló két vezérmotívum, a doboz és a ház legkülönbözőbb formákban való megjelenítései, valamint két fogalom felcserélhetőségére vonatkozó reflexió, a ház-mint-doboz, valamint a doboz-mint-ház elgondolás adják a kiállítás alapját. A motívumok, habár léptékükben különbözőek, lényegüket tekintve mégis hasonló fogalmak. Mindkettő egy-egy sajátos mikrokozmosz: a doboz egyfajta hordozható otthon, amelyben minden fontos kéznél van, míg a ház az ember otthona, amelyben életünk legtöbb idejét töltjük, ahol – mint egy nagy dobozban – összegyűjtjük a legkedvesebb tárgyainkat, így identitásunk egyik meghatározó tényezője. Ahol a legfontosabb a kényelem, az intimitás, az otthonosság. Czigány Ákos fotográfiáin ezeket az Otthonokat – házakat – látjuk, amelyek azonban minden esetben kívülről, csupán tűzfalaik révén elevenednek meg előttünk. Mégis, önmagukban is a személyességet és az emberi létezést idézik. 
   Ez a személyesség az érzékeny porcelánt metsző, hajtó, tépő gesztusok absztrakt lenyomataként ölt formát Néma Júlia reliefjein. A hihetetlen technikai hozzáértéssel és precizitással formázott, a hullámkarton struktúráját és anyagát is felhasználó papírporcelán alkotásokon több síkon is megjelenik a doboz mint alaptárgy. A teljesen absztrakt konstrukciók egyszerre geometrikusan feszesek és költőien lebegnek, a kemény szögletesség és lágyság ellentmondásának feloldására téve kísérletet.
   Ahogyan a háznak, a doboznak is mindig van belseje, tartalma, és bennük az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy vajon mit rejthetnek. A hungarocell csomagolóelemeket átvilágító fotográfiák és e dobozok belsejének negatívját leképező kerámiák azonban csupán absztrakt formákat mutatnak fel. A doboz elveszti funkcionalitását és már nem tartalmában, hanem önmagában, formaként érdekes. A doboz pontosan ezáltal, a tényleges „tartalom hiányának” erőteljes jelenléte révén válik műalkotássá.
   Doboz és ház kívülről szemlélve felidézheti a bezártságot, a kirekesztettség és megközelíthetetlenség különös érzeteit sugározva – másrészt azonban a fantáziavilág igazi táptalaja lehet, hiszen csak a képzeletünkön múlik, hogy mit találunk benne. Ahogyan Abe Kóbó japán író Dobozember (1973) című regényének főszereplője mondja: „Ahelyett, hogy kimásznék a dobozból, inkább belezárom az egész világot. Most éppen a világnak kell behunynia a szemét. És olyan lesz, amilyennek én képzelem. Ebben a házban el van rakva minden, ami árnyékot teremthet és kirajzolhatja a formát; a zseblámpától, gyufától és gyertyától kezdve egészen az öngyújtóig.” 

   Czigány Ákos (1972, Budapest) a magyar kortárs fotográfiai színtér meghatározó alakja, 2014 óta a Várfok Galéria állandó művészkörének tagja. Művészetének alappilléreit a magyar konstruktivista hagyományok, a Bauhaus térélménye és a konceptualizmus szellemi háttere egyszerre hatja át. 2010-ben Egek: hommage à Hiroshi Sugimoto című sorozatáért Lucien Hervé és Rodolf Hervé-díjat kapott, valamint az International Photography Awards 3. díját, 2011-ben a prágai Leica Galéria FRAME011 nemzetközi fotóművészeti pályázatának 2. díját és különdíját is elnyerte. Alkotásai az elmúlt években számos kiállításon szerepeltek külföldön (Párizs, New York, Torino, Frankfurt am Main, Prága, Würzburg) és Magyarországon (Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Fotográfiai Múzeum, Mai Manó Ház, Szent István Király Múzeum, Várfok Galéria).
   Néma Júlia (1973, Budapest) DLA keramikus tervezőművész a Magyar Formatervezési Díj (2003) és a Ferenczy Noémi–díj (2013) birtokosa. Az egyik legelismertebb magyar kerámiatervező stúdió vezetője: ez az ország első és egyetlen, magas hőfokú fatüzelésű kemencével működő kerámiaműhelye, ahol folyamatos, professzionális alkotás és termelés folyik. Alkotó- és kutatómunkáját 2013-ban megjelent Magas hőfokon: Közelítések a fatüzes kerámiához című könyve összegzi, mely az első és eddig egyetlen magyar nyelvű publikáció a témában. Plasztikái, reliefjei, használati tárgyai és festményei sok magyar és külföldi egyéni és csoportos kiállításon, valamint gyűjteményekben szerepelnek Amerikától Európán át Japánig. Nemzetközi konferenciák és szimpóziumok rendszeres résztvevője, publikációi neves szaklapokban jelennek meg. Doktori fokozatát a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen szerezte 2012-ben, ahol 2006–2013 között oktatott.
 

Dillmann Vanda

   Czigány Ákos és Néma Júlia Dobozember című kiállítása 2018. június 6-án, 20 órától nyílik a csíkszeredai Új Kriterion Galériában (Petőfi u. 4.).

Képek a megnyitóról (frissítés):