2018. január 25., csütörtök
Indul az 5. Székelyföldi Grafikai Biennálé  A Székelyföldi Grafikai Biennálék sorozatában Siklódi Zsolt kurátor váratlan, tragikus távozása egy fájdalmas és szükségszerű újragondolásra késztette a szervezőket. Siklódi Zsolt oly sokszor emlékeztetett arra, hogy „ A Székelyföldi Grafikai Biennále célkitűzése egymás mellé helyezni a lokálist az univerzálissal, és ezen keresztül megkeresni, meghatározni a térségben, de a világ más tájain megszülető grafikai törekvések helyét is a globális trendekben…”.


  Az idei biennálé alapkoncepcióját, ezen meghatározó gondolatok köré építették fel a szervezők, köztük Erőss Istvánnal aki továbbra is a rendezvény egyik fő szakmai motorjának tekinthető. „Az elmúlt évtized tapasztalatai azt mutatják, hogy a pixel alapú kép és a hagyományos grafika viszonya sokkal összetettebb kérdéseket vet fel, mint az az első megközelítésre tűnt. Egy jótékony, megtermékenyítő átjárás figyelhető meg a digitális és analóg világ között, mely kibővítette a grafikai kép kifejezésbeli lehetőségeit, új horizontot nyitva meg a grafikai képalkotás terén. A 2018-as „G5” Biennálé ezen kölcsönhatások bemutatásához szeretne lehetőséget biztosítani.” Mindezek fényében kívánja végezni tevékenységét az új kurátor, Ferencz S. Apor, csíkszeredai képzőművész is.


  Az 5. Székelyföldi Grafikai Biennálé pályázati kiírása már nyilvános, a hazai és nemzetközi grafikusművészek 2018. március 30-án, déli 12 óráig jelentkezhetnek. A nevezés kizárólag webes felületen, az online űrlapon keresztül lehetséges www.grafikaiszemle.ro honlapon. Az alkotások digitális reprodukcióját online, a nevezési űrlapon keresztül lehet feltölteni az oldalon kért adatokkal együtt. A zsűrizés első körben ezek alapján történik majd, a második fordulóba válogatott művek bekerülnek a grafikai szemle katalógusába és a kiállítás részét képezik majd.


  A biennálé zsűrijét nemzetközi szinten elismert művészettörténészek és képzőművészek alkotják: dr. Cristian Aurel Opriș a Kolozsvári Művészeti Egyetem tanára (RO), dr. Erőss István az egri Eszterházi Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézetének tanszék vezetője (HU), Liu Chun-Lan a Tajvani Nemzeti Művészeti Egyetem tanára (TW), dr. Anca Boeriu a Bukaresti Nemzeti Művészeti Egyetem tanára (RO), Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész az EMŰK vezetője (RO), Kónya Ábel a debreceni Modem vezető kurátora (HU) és Ferencz S. Apor képzőművész (RO). A zsűri négy díjat oszt ki a legszínvonalasabb munkák alkotói között: a Biennálé fődíját, amely 2000 euró, valamint három 1000 eurós jutalmat a Nagy Imre-díjat, a Plugor Sándor-díjat és Nagy Pál-díjat.


  Az idei biennálé díjátadó ünnepségére 2018. október 13-án kerül sor, ezt megelőzően nyitják meg a beválogatott alkotásokból rendezett kiállítást a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban. A rendezvény keretében október 12-én megnyitják Siklódi Zsolt a biennálé volt kurátorának kiállítását is a Lábas Házban, illetve a 2016-os szemle nyertesének Kamil Kucureknek a kiállítását a Magmában.

2018. január 5., péntekFerencz S. Apor kiállítása az
Új Kriterion Galériában   (...) Kompozícióinak erős elemei a régi, talált tárgyak és képek; ezeket azonban körültekintően kezeli: a nosztalgia negédes, torz formája ki van zárva. Ami helyette fellép, az valami sokoldalúan emberi nézőpont, melyben a régi elem hangulata tovább él, de az általa kiváltott szabad asszociációkkal is találkozik, új emlék-/élmény-, és gondolati rétegekkel gazdagodva. Ezek kötődhetnek a kép valamelyik konkrét interpretációjához, de lehetnek csupán érintőleges vagy szimultán mentális jelenségek is. A végeredmény egy szürreális (mentális) tér, amelyben a lineáris vagy összefüggő narratíva helyett töredékes, asszociatív fogalmi környezet jön létre. A gondolatok kollázsa mint szimultán tapasztalat formál tartalmat, amely nem logikus és ok-okozati struktúrákra, hanem sokkal implicitebb, intuitívabb és finomabb viszonyokra épít, és ezzel egyfajta különös relacionalitás érvényesül.
   A hegesztő maszkos sorozatdarabjai kissé elkülönülnek ettől a tendenciától, amennyiben azokban a központi motívum visszatérésével annak mechanizmusai is ismétlődnek. A hegesztő maszk eredeti szerepe nem az identitásképzés: nem reprezentál, nem elrejt; praktikus védőeszköz, amely viselője számára épp a vizuális érzékelést teszi lehetővé. Jelen sorozatban azonban funkciója átfordul: ő maga válik látvány-elemmé – így különböző helyzetekben való felbukkanása bizarr zsánerképeket teremt, és minden gyakorlati vonatkozása metaforikus tartományokba lép át (védelem, védekezés, (el)szigetelés, munka, mesterség, látás, tekintet, stb). A jelenség Debord-t idézve lokális, keleteurópai szűrőn át láttatja a Spektákulum fétiseinek torzképeit. Elkerülhetetlen velejárója az elidegenedés, amelyben a látvány-látszat veszi át és fullasztja önmagába az Ünnep minden funkcióját, rányomva bélyegét többek között az intim szférára is. (...)

Ungvári-Zrínyi Kata


Ferencz S. Apor kiállítása 2018. január 18-án, 18 órától nyílik a csíkszeredai Új Kriterion Galériában (Petőfi u. 4.)

Képek a megnyitóról(frissítés):

 

2018. január 3., szerda


Prímek Primisszima +
  
  Pályázati felhívás!
  Az Erdélyi Művészeti Központ a Neue Debreczenische Kunst közreműködésével kiállítást szervez Sepsiszentgyörgyön amelyre azon kortárs művészek jelentkezését várják akik csatlakoznának a debreceni NDK csoport kiállításához.
   A Neue Debreczenische Kunst kiállításának témája rendhagyó. 2017. év egyben prímszám is. A prímszámok különleges számok a természetes számok halmazában, csak eggyel és önmagukkal oszthatóak, számuk pedig végtelen sok. Felvetődhet a kérdés, hogy milyen lehet egy prímszám a képzőművészetben. Mit üzenhet egy prímszám, milyen szín-és formavilággal lehet jelen, milyen vizuális tartalmat közvetíthet.
   Azon képzőművészeti kijelentés, hogy egy képet csak egyszer lehet megfesteni, egyszer lehet megalkotni, utalhat a prímszámok egyediségére, eggyel és önmagával való oszthatóságukra.
   A kiállítás gerincét az NDK tagok újonnan készült, tematikus munkái adják, amelyek mindegyikének kiindulási alapja egy prímszám, ami egyben a kép címe is.
   Ugyanakkor nyílt pályázatot hirdetnek, hogy képzőművészek és más művészeti ágak (irodalom, zene, színházművészet, tánc) képviselői is nevezhessenek munkáikkal.
   A kiállításra szánt munkákat digitálisan várják, lehetőség szerint minimum 5 megapixeles méretben, a következő e-mail címre: emuksepsi@gmail.com A kép címe a prímszám és a művész neve legyen.
   A tárlat végleges anyagát szakmai zsűri állítja össze a benyújtott pályamunkák digitális dokumentációja alapján, figyelembe véve a kiállítótér adottságait és technikai feltételeit.

   Határidők:
   1. digitális beadás: 2018. január 15.
   2. a kiállítási anyag válogatása: 2018. január 20.
  3. az alkotások összegyűjtése: 2018. február 6., kedd,10-16 óráig (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 7., Lábasház) 
  4. kiállítás megnyitója: 2018. február 9., 18 óra (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 7., Lábasház)