2016. július 6., szerda

Új Kriterion Galéria, Csíkszereda


DUMITRU GORZO

 
  Dumitru Gorzo új, különleges és felvillanyozó kompozíciójú festménysorozatával, amelyet a Brooklynban élő művész szülőhazájában, Romániában alkotott egy elhagyatott helyen álló műterem látogatásakor, a rá jellemző, összetéveszthetetlen módon hagy nyomot egy olyan formavilágot teremtve, amely részben még éppen olyan feltérképezetlen, mint az őt alkotása közben körülvevő hegyes tájak. Úgy tűnik, mintha ezeket a hatalmas vásznakat nem annyira a megfestés következetessége, mint inkább az indulatosan rétegzett és energikusan megkomponált heves kivitelezés uralná, melyet csak utólag zaboláznak meg és finomítanak, ellenpontozva így az előre elképzelt, majd megtervezett és kivitelezett műalkotási folyamatot.

  Ez az alkotási szervezőelv nem szokatlan Gorzo alkotói munkájában. Akár fest, akár szobrászkodik, akár rajzol, az alkotási folyamat rétegeit világosan jelző, könnyen kitapintható nyomokat hagy a felületen, és kezdeti, gyakran rögtönzött ecsetvonásaival kompozícióit a legváratlanabb világok felé nyitja meg, ahol absztrakt alakzatok és furcsa lények tűnnek fel, amelyeket akár szerves torzalakokként, valószínűtlen építményekként vagy gépezetekként is értelmezhetünk.

  Védjegyének számító nyári szőlő-zöldjei, türkiz kékjei és hamvas, lágy rózsaszínjei a háttérben légiesen összefolynak, ahol különféle apró, sötéten berajzolt figurák suhannak az alig körülhatárolt köztes kidolgozatlan térben. Előtereiben ugyanezeket a színeket gyakran expresszív cseppekként vagy színes fröccsenésekként használja, melyek átszivárognak a holttereken, vagy kitöltik azokat, erőteljesebbé,  világosabb körvonalúvá, bizarrabbá ugyanakkor rokonszenvesebbé is téve az alakokat és formákat. 
  Gorzo új munkáinak festői gyakorlatában a barlanglakó ösztönössége társul Guston és Bosch természetfölötti tudatosságával. Más szóval, ez itt a szokásos Gorzo, csak éppen felcsavart hangerővel és energiával. Szinte hallani véljük mi magunk is, ahogy a hegyek, erdők és völgyek visszaverik az általa képletesen megidézett hangokat.
 
//

  Dumitru Gorzos new body of paintings, an exquisite and compositionally electric series the Brooklyn-based artist produced while visiting a remote studio outpost in his home country Romania, evidence him taking his characteristic, indeed unmistakable mark-making into formal territories as relatively uncharted as the isolated, mountainous landscapes that surrounded him as he worked. These large canvases have an air of being fervidly executed rather than merely painted, of being impetuously layered and energetically composed, then reined in and hewn as opposed to envisioned, planned and produced.

  To an extent, this is much like Gorzos creative practice in general. Whether painting, sculpting or drawing, he is wont to leave readily palpable traces of his procedural strata at the surface, and to allow his often extemporaneous approach to initial mark-making to guide his compositions into most unforeseeable spheres comprising abstracted figures and curious creatures, or what might even register as organically inflected, technologically implausible architectures and machinery.

  His trademark summer-vine greens, turquoise blues and subtle blanched, softened pinks come into atmospheric, airy confluence in his backdrops, in which all manner of smallish, darkly inscribed subjects seem to dart about in sparely described, middle-grounded hinterlands. In many of his foregrounds, then, these same colors are deployed as either expressive drips or chromatic bursts seeping through or filling in interstitial voids in much more robustly marked, candidly delineated, physically bizarre yet somehow sympathetic figures and forms.

  With these new works, Gorzos painterly agency is that of a cave dweller with a preternatural awareness of Guston and Bosch. In other words, this is Gorzo as usual, yet with the energy and volume turned up a notch. One can almost hear all of his figuratively evocative echoes bouncing about throughout mountains, forests and valleys.
Paul D’Agostino

  Dumitru Gorzo csíkszeredai kiállítását, 2016. július 14-én nyitják 18 órától az Új Kriterion Galériában (Petőfi u. 4). 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése